RALLY

Motorsport grenen Rally är en tävlingsform där det går ut på att förflytta sig på en vägsträcka på kortaste möjliga tid. Vägbiten eller specialsträcka som det kallas (ss) är ofta delar av privata vägnät alternativt vägsamfälligheter. Snabbast i mål vinner. man startar en och en, vägen är avstängd för allmänheten, bilarna är utrustade med säkerhetsbur, minst fyrpunktsbälten, föraren och kartläsaren i brandsäkra kläder och hjälm. Från en smal och krokig fartsträcka till en annan åker ekipagen, på vanliga vägar med vanlig trafik, så kallade transportsträckor.
Särskilda serviceplatser förekommer dit de startande anländer på en i förväg utsatt tid. För tidig eller för sen ankomst ger straffsekunder.
Fartsträckorna beskrivs med ett system som kallas noter och de berättar för föraren hur vägen ser ut Om det går upp eller ner, om det är några dolda faror, hur mycket vägen svänger och åt vilket håll Svängarnas radie beskrivs med siffror eller text i en gradering på 6 steg. Det gäller för kartläsare och förare att synkronisera detta så att beskrivningen och avstånden kommer precis i den takt som krävs för att placera bilen i rätt riktning och fart.

Tävlingsklasser :
Tävlingsbilarna delas in i olika klasser
Trimmat och otrimmat i 2 hjulsdrivet samt 4 hjulsdrivet.
Beroende på förutsättningarna att kunna framföras i så hög hastighet som möjligt

Förarklasser
Förarklasser A,B,C beroende på hur duktig föraren är

Hur blir man rallyförare/kartläsare?

Kartläsare: kan man bli från det år man fyller 13 år

Juniorlicens: Från 16 års ålder t o m Kalenderåret man fyller 18 år får man åka som juniorförare

krav: Gitligt körkortstillstånd,vara svensk medborgare,medlem i motorklubb samt en handledare som är godkänd vid övningskörning enl. TSV:s krav och som innehar kartläsar/co driver licens.

Debutlicens: Får man om man är 18 år och har körkort efter genomgången utbildning nedan.

För att få junior/förar/kartläsarlicens
ska man genomgå en teoretisk utbildning samt en LABC-utbildning.

Efter teorin anmäler man sig och kör en debutanttävling som kan köras i en vanlig personbil med en godkänd hjälm på huvudet,förbandskudde,2 st varningstrianglar(vintertid 2 snnöskyflar i bilen) eller så kör man med en riktig tävlingsbil enl gällande reglemente.
Inga tider tas på debutantprovet
Debutanten kör efter samma regler som de tävlande,för att man ska se hur det går  till under tävlingens alla delar
t ex besiktning,start,ss sträckor,transportsträckor
debutanter åker inte som tävlande utan det gäller bara att ta sig runt banan för att bli godkänd
Både förare och kartläsaren har rätt att ta ut en C-licens i rally efter genomförd debutanttävling

 

Ungdomsrally

undomar från 16 år t o m det kalenderår man fyller 18 år
och inneha svenskt körkortstillstånd eller gitligt körkort,vara svensk medborgare,Då så krävs ska kartläsaren vara godkänd handledare för föraren
Kartläsare ska då intyga att föraren är väl kunnig i gällande trafiklagstiftning och har goda kunbskaper om trävlingsfordonet.samt genomgått övningar i stads och landsvägskörning
Förare ska inneha gitlig juniorlicens och kartläsaren ska inneha gitlig licens
I tävlingsfordon där föraren saknar körkort skall skylt för övningskörning finnas bak på fordonet

.