Serviceteam inom byggsektorn med hög kompetens

Stråheds är ett byggserviceföretag. Vår verksamhet är fokuserad på renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Vi tar ansvar, är noga med detaljerna och ska vara lätta att kommunicera med.

Vårt motto är service, service och service.
Vi satsar medvetet på personlig kommunikation direkt med våra kunder. Stråheds utför service och entreprenader inom de vanligast förekommande formerna, inklusive samverkansentreprenader.

Vi arbetar efter vårt certifierade ledningssystem.
Detta innebär bland annat att vår projekthantering utförs och arkiveras enhetligt av alla våra medarbetare, vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Via avvikelse- och reklamationsrapporter säkerställer vi kontinuerligt att våra partners och leverantörer uppfyller kvalitetsmålen.

Vi vill att våra kunder ska uppleva vad riktigt bra byggservice innebär.