A-Förare

Då är Lukas uppklassad till A-förare
och kommer att köra som a-förar på Skillinge 500